ИЗВЕШТАЈ И ОДЛУКЕ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД, дана 25.06.2021. године

Izveštaj i odluke sa redovne sednice Skupštine akcionara PUTNIK AD NOVI SAD-potpisan

Comments are closed.