Novosti

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ОДРЖАНЕ ДАНА 23.06.2022. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 23.06.2022.

Извештај о одлукама донетим на редовној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД, одржане дана 23.06.2022. године

Извешај о одлукама са редовне седнице, 23.06.2022. год-потписан

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЗАКАЗАНЕ ЗА 23.06.2022. ГОД

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЗА 23.06.2022. ГОД – потписана

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

Godišnji izveštaj za 2021. godinu – Putnik ad Novi Sad

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОД 05.08.2021. ГОДИНЕ

Записник са ванредне седнице Скупштине акционара, 05.08.2021. године-потписан

Ванредна седница Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД, 05.08.2021. год.

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 05.08.2021

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, НОВИ САД

Извештај о одлукама које су донете на ванредној седници Скупштине акционара 05.08.2021 год – потписан

Ванредна седница Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД 05.08.2021. године

Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД за 05.08.2021. год

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОД 25.06.2021. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 25.06.2021

ИЗВЕШТАЈ И ОДЛУКЕ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД, дана 25.06.2021. године

Izveštaj i odluke sa redovne sednice Skupštine akcionara PUTNIK AD NOVI SAD-potpisan