Kontakt

Putnik a.d. Novi Sad
PUTNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU NOVI SAD

Adresa: Ilije Ognjanovića 24, 21000 Novi Sad
Telefon:
021/66-15-778 i 021/66-15-292
Email: office@putnikns.rs
Matični broj: 08240523
PIB: SR 100720542

Tekući račun:
335-21171-80 Razvojna banka Vojvodine ad, Novi Sad
160-43337-45 Banca Intesa  Beograd, PJ Novi Sad
205-135525-40 Komercijalna banka ad. Beograd, Ekspozitura 66 Novi Sad
___________________________________________________________

hotel Putnik
Hotel „PUTNIK“

Adresa: Ilije Ognjanovića 24, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/66-15-555

Comments are closed.