ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ – ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ДАНА 25.09.2019. ГОДИНЕ

Извештај о битном догађају – одлуке донете на ванредној седници Скупштине акционара 25.09.2019.- потписан

Comments are closed.