Извештај о битном догађају – одржаној ванредној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД, дана 19.03.2021. године

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА, 19.03.2021 ГОД

Comments are closed.