Извештај о одлукама донетим на редовној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД, одржане дана 23.06.2022. године

Извешај о одлукама са редовне седнице, 23.06.2022. год-потписан

Comments are closed.