ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОД 05.08.2021. ГОДИНЕ

Записник са ванредне седнице Скупштине акционара, 05.08.2021. године-потписан

Comments are closed.