Author Archives: putnikad

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ 29.05.2019. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 29.052019

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ – ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ДАНА 29.05.2019. ГОДИНЕ

Извештај о битном догађају – одржаној редовној седници Скупштине акционара 29.05.2019. год – ПОТПИСАН

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ O ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА – ПУТНИК АД НОВИ САД

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ O ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА-Путник ад-потписан

Одлука о сазивању редовне седнице Скуштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД за 29.05.2019. године

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД-потписана

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2018 – PUTNIK AD NOVI SAD1

Обавештење о члановима Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД

Обавештење о члановима Одбора директора 14.12.2018

Записник са ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД одржане дана 10.10.2018. године

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 10.10.2018

Извештај о битном догађају одржаној ванредној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД, дана 10.10.2018. године

Извештај о битном догађају

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 10.10.2018. ГОДИНЕ

Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД за 10.10.2018. године_signed

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 07.06.2018. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 07.06.2018. ГОД