Author Archives: putnikad

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОД 05.08.2021. ГОДИНЕ

Записник са ванредне седнице Скупштине акционара, 05.08.2021. године-потписан

Ванредна седница Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД, 05.08.2021. год.

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 05.08.2021

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, НОВИ САД

Извештај о одлукама које су донете на ванредној седници Скупштине акционара 05.08.2021 год – потписан

Ванредна седница Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД 05.08.2021. године

Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД за 05.08.2021. год

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОД 25.06.2021. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 25.06.2021

ИЗВЕШТАЈ И ОДЛУКЕ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД, дана 25.06.2021. године

Izveštaj i odluke sa redovne sednice Skupštine akcionara PUTNIK AD NOVI SAD-potpisan

Позив за редовну седницу Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД за 25.06.2021. године

Одлука о сазивању редовне седнице Скупштине акционара – 25.06.2021- потписан

Годишњи документ о објављеним информацијама

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ O ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА-Путник ад

Годишњи извештај о пословању ПУТНИК АД НОВИ САД

Godišnji izveštaj za 2020. godinu – Putnik ad Novi Sad

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 19.03.2021. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 19.03.2021-потписан