Author Archives: putnikad

Ванредна седница Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД 05.08.2021. године

Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД за 05.08.2021. год

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОД 25.06.2021. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 25.06.2021

ИЗВЕШТАЈ И ОДЛУКЕ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД, дана 25.06.2021. године

Izveštaj i odluke sa redovne sednice Skupštine akcionara PUTNIK AD NOVI SAD-potpisan

Позив за редовну седницу Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД за 25.06.2021. године

Одлука о сазивању редовне седнице Скупштине акционара – 25.06.2021- потписан

Годишњи документ о објављеним информацијама

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ O ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА-Путник ад

Годишњи извештај о пословању ПУТНИК АД НОВИ САД

Godišnji izveštaj za 2020. godinu – Putnik ad Novi Sad

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 19.03.2021. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 19.03.2021-потписан

Извештај о битном догађају – одржаној ванредној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД, дана 19.03.2021. године

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА, 19.03.2021 ГОД

Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД

Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара

Записник са редовне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 25.06.2020