Author Archives: putnikad

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ПУТНИК АД НОВИ САД

Godišnji izveštaj za 2019. godinu – Putnik ad Novi Sad

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД, ОДРЖАНЕ ДАНА 23.01.2020. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД, 23.01.2020. ГОД

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ – ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ДАНА 23.01.2020. ГОДИНЕ

Извештај о битном догађају – одржаној ванредној седници Скупштине акционара – 23.01.2020 ГОД потписан

Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА, 23.01.2020 ГОД

Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА, 23.01.2020 ГОД

Записник са ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД одржане 25.09.2019. године

ЗАПИСНИК, 25.09.2019. ГОД

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ – ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ДАНА 25.09.2019. ГОДИНЕ

Извештај о битном догађају – одлуке донете на ванредној седници Скупштине акционара 25.09.2019.- потписан

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ 29.05.2019. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 29.052019

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ – ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ДАНА 29.05.2019. ГОДИНЕ

Извештај о битном догађају – одржаној редовној седници Скупштине акционара 29.05.2019. год – ПОТПИСАН