Author Archives: putnikad

Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД

Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара

Записник са редовне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 25.06.2020

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОД 25.06.2020. ГОДИНЕ

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА, 25.06.2020.ГОД

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД, ЗАКАЗАНЕ ЗА 25.06.2020. ГОДИНЕ

Одлука о сазивању редовне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД – ПОТПИСАНА

ГОДИШЊНИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА – ПУТНИК АД НОВИ САД

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ O ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА-Путник ад – потписан

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ПУТНИК АД НОВИ САД

Godišnji izveštaj za 2019. godinu – Putnik ad Novi Sad

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД, ОДРЖАНЕ ДАНА 23.01.2020. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД, 23.01.2020. ГОД

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ – ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ДАНА 23.01.2020. ГОДИНЕ

Извештај о битном догађају – одржаној ванредној седници Скупштине акционара – 23.01.2020 ГОД потписан

Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА, 23.01.2020 ГОД

Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА, 23.01.2020 ГОД