Novosti

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД, ОДРЖАНЕ ДАНА 23.01.2020. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД, 23.01.2020. ГОД

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ – ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ДАНА 23.01.2020. ГОДИНЕ

Извештај о битном догађају – одржаној ванредној седници Скупштине акционара – 23.01.2020 ГОД потписан

Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА, 23.01.2020 ГОД

Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА, 23.01.2020 ГОД

Записник са ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД одржане 25.09.2019. године

ЗАПИСНИК, 25.09.2019. ГОД

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ – ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ДАНА 25.09.2019. ГОДИНЕ

Извештај о битном догађају – одлуке донете на ванредној седници Скупштине акционара 25.09.2019.- потписан

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ 29.05.2019. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 29.052019

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ – ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ДАНА 29.05.2019. ГОДИНЕ

Извештај о битном догађају – одржаној редовној седници Скупштине акционара 29.05.2019. год – ПОТПИСАН

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ O ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА – ПУТНИК АД НОВИ САД

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ O ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА-Путник ад-потписан