Novosti

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ – одржаној редовној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД дана 07.06.2018. године

Извештај о битном догађају-одржаној редовној седници Скупштине акционара_signed

ОДЛУКА ОДБОРА ДИРЕКТОРА О ОДБАЦИВАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА

Одлука Одбора директора о одбацивању Предлога за допуну дневног реда

ПРЕДЛОГ ЗА ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД

Предлог за допуну дневног реда

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА – ПУТНИК АД НОВИ САД

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ O ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА-Путник ад_signed

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗАКАЗАНЕ ЗА 07.06.2018. ГОДИНЕ

Одлука о сазивању Скупштине акционара за 07.06.2018.год_signed

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ – потписан

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ОДРЖАНЕ ДАНА 15.06.2017. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 15.06.2017. ГОДИНЕ

Извештај о битном догађају – одржаној редовној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД дана 15.06.2017. године

Извештај о битном догађају – одржаној редовној седници СА 15.06.2017

Годишњи документ о објављеним информацијама

Годишњи документ о објављеним информацијама

Одлука о сазивању редовне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД

Одлука о сазивању редовне седнице за 15.06.2017. год