Novosti

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗАКАЗАНЕ ЗА 07.06.2018. ГОДИНЕ

Одлука о сазивању Скупштине акционара за 07.06.2018.год_signed

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ – потписан

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ОДРЖАНЕ ДАНА 15.06.2017. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 15.06.2017. ГОДИНЕ

Извештај о битном догађају – одржаној редовној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД дана 15.06.2017. године

Извештај о битном догађају – одржаној редовној седници СА 15.06.2017

Годишњи документ о објављеним информацијама

Годишњи документ о објављеним информацијама

Одлука о сазивању редовне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД

Одлука о сазивању редовне седнице за 15.06.2017. год

Годишњи извештај ПУТНИК АД НОВИ САД за 2016. годину

Godišnji izveštaj za 2016 godinu Putnik ad Novi Sad

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 10.06.2016. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 10.06.2016

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД – 10.06.2016. ГОД

Позив за редовну седницу Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД

Одлука о сазивању редовне седнице Скупштине акционара_signed