Novosti

Позив за редовну седницу Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД за 25.06.2021. године

Одлука о сазивању редовне седнице Скупштине акционара – 25.06.2021- потписан

Годишњи документ о објављеним информацијама

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ O ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА-Путник ад

Годишњи извештај о пословању ПУТНИК АД НОВИ САД

Godišnji izveštaj za 2020. godinu – Putnik ad Novi Sad

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 19.03.2021. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 19.03.2021-потписан

Извештај о битном догађају – одржаној ванредној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД, дана 19.03.2021. године

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА, 19.03.2021 ГОД

Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД

Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара

Записник са редовне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 25.06.2020

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОД 25.06.2020. ГОДИНЕ

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА, 25.06.2020.ГОД

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД, ЗАКАЗАНЕ ЗА 25.06.2020. ГОДИНЕ

Одлука о сазивању редовне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД – ПОТПИСАНА

ГОДИШЊНИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА – ПУТНИК АД НОВИ САД

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ O ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА-Путник ад – потписан