Novosti

Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА, 23.01.2020 ГОД

Записник са ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД одржане 25.09.2019. године

ЗАПИСНИК, 25.09.2019. ГОД

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ – ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ДАНА 25.09.2019. ГОДИНЕ

Извештај о битном догађају – одлуке донете на ванредној седници Скупштине акционара 25.09.2019.- потписан

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ 29.05.2019. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 29.052019

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ – ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ДАНА 29.05.2019. ГОДИНЕ

Извештај о битном догађају – одржаној редовној седници Скупштине акционара 29.05.2019. год – ПОТПИСАН

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ O ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА – ПУТНИК АД НОВИ САД

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ O ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА-Путник ад-потписан

Одлука о сазивању редовне седнице Скуштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД за 29.05.2019. године

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД-потписана

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2018 – PUTNIK AD NOVI SAD1

Обавештење о члановима Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД

Обавештење о члановима Одбора директора 14.12.2018